CAD Point Ltd.

CAD Point Ltd.

10 - 50 employees

КАД Пойнт ЕООД е Оторизиран Златен Партньор на Autodesk. Екипът ни има богат опит с различен CAD/CAM софтуер за Геодезия, Пътно проектиране, Машиностроително проектиране, Архитектурен дизайн, ГИС, Инженеринг и др. Освен това ние предлагаме обучение, поддръжка и настройка на предлагания от нас софтуер. Ние партнираме и на други световни лидери в компютърната индустрия: Altium, Rhino, Chaosgroup, Civil Survey Solutions, Aplitop, Prokon, SOFiSTiK и др.

Contact Details

  • Locations

    • {{location_display}}
    • Jobs List